language:

Projekty UE

 

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój​.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa DwaKa - wypromowanie produktów sektora odzieży za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży MODA POLSKA dla sektora odzieżowego, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu: 

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 802 944.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 522 240.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0090/17

 Beneficjent: DwaKa Agnieszka Kalita

 

 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu DwaKa - wypromowanie produktów branży modowej za granicą.

 

Cel projektu: promowanie produktów branży modowej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu: 

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 238 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 190 480.00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0023/18

 Beneficjent: DwaKa Agnieszka Kalita